fbpx Skip to main content

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych, oraz polityka cookies

dla firmy Akademia Korcz, ul. Słubicka 47, 53-615 Wrocław, NIP: 8971785002

§1. Podstawowe definicje.

 1. Administrator danych osobowych – Aleksandra Korcz, Akademia Korcz, ul. Słubicka 47, 53-615 Wrocław, NIP: 8971785002
 2. Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 3. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 5. Strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem atelierkorcz.com, należąca do Administratora i zarządzana przez Administratora. Platforma umożliwia kontakt z administratorem, rezerwację terminu sesji, możliwość wykupienia zaproszenia na sesję itp.
 6. Odwiedzający – osoba, która za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej odwiedza Platformę
 7. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie zarezerwowała sesję zdjęciową, lub zakupiła zaproszenie, skorzystała z formularza kontaktowego. na stronie atelierkorcz.com 

§2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora

 1. W związku z prowadzoną przez siebie działalnością Administrator przetwarza określone poniżej dane osobowe Użytkowników strony. Dane te Użytkownik podaje dobrowolnie, rezerwując sesję na stronie, zamawiając zaproszenie lub korzystając z formularza kontaktowego.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda Użytkownika (jaką wyraża korzystając z formularzy kontaktowych na stronie) oraz przepisy prawa.
 3. Do danych osobowych, podawanych dobrowolnie przez użytkownika, a przetwarzanych przez Administratora należą: imię i nazwisko, adres email, adres podany jako adres do wysyłki zdjęć, telefon.
 4. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi nawiązania kontaktu z administratorem, rezerwacji terminu sesji, wysyłki zdjęć, zamówienia i wysyłki zaproszenia. Żadne dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim, nie są one przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator zapewnia pełną przejrzystość przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także innych aktów prawnych, mających zastosowanie i regulujących przetwarzanie danych osobowych
 6. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator zapewnia pełną możliwą ochronę techniczną i informatyczną – stosowanie programów antywirusowych, anty-malware, ograniczenia w dostępie do urządzeń, na których przetwarzane są dane osobowe, wyłącznie dla osób upoważnionych oraz maksymalnego ograniczenia ilości tych osób. Administrator niezwłocznie i bezpowrotnie usuwa ze wszelkich nośników te dane osobowe, co do których ustały podstawy ich przetwarzania lub przetwarzanie ich stało się bezcelowe. Administrator zapewnia również pełną i możliwą fizyczną ochronę nośników danych oraz pomieszczeń, w jakich znajdują się urządzenia, służące do przetwarzania danych osobowych.
 7. Mając na względzie fakt, iż jedyną drogą, jaką Użytkownik przekazuje dane osobowe jest droga elektroniczna (rejestracja na stronie, formularze kontaktowe), Administrator zapewnia wszelką możliwą ochronę techniczną tych danych, zapewniając Użytkownikowy pełny i nieograniczony wgląd w udostępnione Administratorowi dane osobowe oraz inne prawa, jakie Użytkownik posiada w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych
 8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników o których mowa w §2 ust. 2 jest ograniczone czasowo – imię i nazwisko oraz adres email, służące do kontaktu, rezerwacji sesji, zamówienia zaproszenia jest przechowywane w okresie do 2 lat od ostatniego kontaktu Użytkownika, a po tym czasie dane są usuwane. Przechowywanie danych przez okres 2 lat ma na celu umożliwienie Użytkownikowi ewentualnego domówienia zdjęć, rezerwacji sesji z zaproszenia czy dokonania innych czynności związanych z udziałem w sesji zdjęciowej. Dane Użytkownika związane z wysyłaniem newslettera (imię i nazwisko, email) są przechowywane do momentu kiedy Użytkownik zrezygnuje z subskrybcji.
 9. Na życzenie Użytkownika Administrator dokonuje ustawienia widoczności profilu Użytkownika, o której mowa w §2 pkt 7 Polityki.

§3 Bezpieczeństwo danych osobowych.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Administrator ogranicza liczbę osób upoważnionych do dostępu i przetwarzania tych danych jedynie do osób, których obowiązkiem jest zapewnienie Użytkownikowy sprawnego udziału w sesji zdjęciowej. Administrator stosuje rozwiązania techniczne zapewniające, że wszystkie operacje na danych osobowych są dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione.
 2. W żadnym wypadku Administrator nie udziela dostępu do przetwarzanych danych osobowych podmiotom trzecim.
 3. Podmioty współpracujące z Administratorem – biura rachunkowe, firmy informatyczne itp. nie mają dostępu do żadnych danych osobowych Użytkowników i nie uczestniczą w procesach ich przetwarzania.
 4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych systemów zabezpieczeń danych osobowych. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki i rozwiązania, służące zwiększeniu zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.

§4 Konta Użytkowników na Stronie.

 1. Konto Użytkownika po rezerwacji sesji na stronie obejmuje następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, login, adres email, telefon. Użytkownik rejestruje konto dobrowolnie, przed rezerwacją sesji. Konto Użytkownika jest niezbędne do wzięcia udziału w sesji zdjęciowej.
 2. Użytkownik może samodzielnie modyfikować dane, które udostępnił przy rejestracji konta. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje konto zarejestrowane na stronie. Na życzenie Użytkownika usunięcia czy modyfikacji konta dokonuje Administrator.
 3. Konta Użytkowników na platformie pozostają zarejestrowane przez okres dwóch lat od ostatniego logowania albo do czasu, aż zostaną usunięte ze strony.

§5. Pliki cookies.

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. Zapamiętanie składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym.
 4. Platforma stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie. 
 7. Zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane na platformie w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 8. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.
 9. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies.
 10. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy z listy poniżej wybrać przeglądarkę internetową / system i postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

§6 Uprawnienia osoby fizycznej w zakresie jej danych osobowych.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownik ma prawo:
  1. Uzyskania informacji, w jakim celu i jakim przedziale czasowym przetwarzane są jego dane osobowe, o których mowa w niniejszej Polityce, żądać kopii udostępnionych danych.
  2. Żądania sprostowania danych, które są nieaktualne, błędne, usunięcia danych, jeśli nadal są one w posiadaniu Administratora, a cel przetwarzania został osiągnięty.
  3. Przekazania udostępnionych Administratorowi danych w dostępnym powszechnie formacie podmiotowi trzeciemu.
  4. Wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych, co do których Użytkownik ma wątpliwości odnośnie celu ich przetwarzania.
  5. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wniosek o uzyskanie informacji o przetwarzanych danych, żądanie ich zmiany czy usunięcia Użytkownik wnosi w formie pisemnej na adres:

Aleksandra Korcz, Akademia Korcz, ul. Wiosenna 85, 52-200 Karwiany

 1. Wniosek, o którym mowa w §6 ust. 2 powinien precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności określać:
  1. Z jakiego uprawnienia chce skorzystać Użytkownik.
  2. Jakiego procesu przetwarzania danych osobowych dotyczy jego żądanie.
  3. Jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

§7. Postanowienia końcowe.

 1. Na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Administrator zapewnia pełną prywatność tych danych, nieudostępnianie ich podmiotom trzecim
 2. Dane osobowe Użytkowników nie są gromadzone i przetwarzane w celach marketingowych. 
 3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszelkich informacji o przetwarzaniu udziela Administrator. 
 4. Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej polityki, w szczególności w razie zmiany przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych.